Efektivnější plánování

zpět

Minimalizujte prostoje a náklady prostřednictvím managementu údržby nákladních vozidel Mercedes-Benz.
Management údržby nákladních vozidel Mercedes-Benz za- jišťuje, aby nevznikaly ve Vašem podnikání žádné zbytečné prostoje. Prostřednictvím nejmodernějších komunikačních médií Vás podporujeme během organizace údržbových pra- cí pro Váš Actros nebo Axor pomocí služby FleetBoard®. Zvolené servisní údaje jsou zaznamenávány a vyhodnoco- vány, aniž by bylo nutné, abyste nás navštívili s Vaším vozi- dlem. Prostřednictvím těchto informací poté optimalizuje- me rozsah údržby. To je výhoda pro Vás: Nezbytné práce je možné spojit a návštěvy za účelem provedení těchto prací naplánovat na vhodnou dobu. Můžete se tak soustředit na Vaše podnikání a omezit prostoje a náklady zásluhou maxi- málního provozního využití Vašich nákladních vozidel.
Nezbytné podmínky pro využití služby managementu údržby jsou takové, že vozidlo musí být vybaveno službou FleetBoard® a musí být zajištěna účast servisního partnera Mercedes-Benz. Po schválení přenosu údajů o údržbě Va- šich vozidel jsou tyto údaje zaznamenány a vyhodnoceny Vaším servisním partnerem Mercedes- Benz. Výsledek: Obdržíte optimalizované návrhy schůzek a trans- parentní informace o cenách.

Omezujte náklady a prostoje


  • Můžete se soustředit na Vaše podnikání a spolehnout se na kvalifi kovaný servis Mercedes-Benz.
  • Vyhodnocení údajů o údržbě umožňuje dokonalé využití po- tenciální výkonnosti a životnosti Vašich vozidel.
  • Plánování je optimalizováno pro Váš vozový park.
  • Obdržíte kvalifi kovaný cenový návrh a termín od servisního příjmu Mercedes-Benz, aniž by bylo nutné dopravit Vaše vo- zidlo na servis.
  • Zvýšíte tak potenciál úspor prostřednictvím předběžného plánování a omezení prostojů.

Servis a doba provozuschopnosti

Jak opotřebená jsou brzdová obložení? Kolik kilometrů může vozidlo zůstat na silnici, než bude aktuální termín následující údržby? Tyto a více informací o součástech a náplních podléhajících opotřebení týkající se Vašeho vozidla jsou dostupné na základě kliknutí ve službě FleetBoard. Tím je zajištěna preventivní údržba vozidla a nejlepší možné plánování údržbových intervalů za účelem navýšení dostupnosti vozidla.

Jaké díly lze vyměnit?

Služba mimo jiné nabízí následující informace:

- Technický stav vozidla
- Aktuální údržba pro údržbové práce
- Servisní intervaly v závislosti na zatížení
- Informace o dílech a náplních podléhajících opotřebení

Řízení údržby nákladního vozidla – vy řídíte, my se staráme

- Aktivní řízení údržby se servisem Mercedes-Benz
- Servisní poradce naplánuje a navrhne termíny v servisu
- Minimalizace nákladů na údržbu a prostojů

Vzdálená diagnostika nákladního vozidla – optimální dostupnost vozidla

- Reaktivní vzdálená diagnostika nákladního vozidla v případě poruchy
- Přenos diagnostických dat do servisu prostřednictvím výpočetního střediska FleetBoard
- 24hodinová podpora techniků na telefonu před výjezdem
- Minimalizace prostojů

Doba provozuschopnosti* poskytuje následující informace:

- Elektrické řídicí jednotky
- Aktivní a uložené chybové kódy pro vzdálenou diagnostiku Mercedes-Benz

Řízení údržby nákladního vozidla a vzdálená diagnostika nákladního vozidla

S FleetBoardem můžete rovněž využívat řízení údržby nákladního vozidla Mercedes-Benz, které usnadňuje správu a přispívá ke snížení nákladů a také prostojů. Na vyžádání bude FleetBoard TiiRec pravidelně zasílat údaje o údržbě z vozidla do Vašeho servisu Mercedes-Benz.

Zjistit více

Originální akumulátory

Všechny servisy v provozu

Mercedes-Benz Uptime

TruckParts

Správná péče o akumulátor

Aktuální nabídka dílů

Originální výměnné díly

WebParts

Servisní menu

Mercedes-Benz - brzdy

Mercedes-Benz - měchy

Mercedes-Benz - filtry

Mercedes-Benz - stěrače

Filtr pevných částic

MercedesServiceCard

Originální výměnné díly

Efektivnější plánování

Tichý motor

Originální olej Mercedes-Benz

Originální příslušenství

Autopojištění